Přechodné uzavírání potrubí -PLUGGING

Metoda často nazývána jako „stoplování“. Tento úkon se provádí z důvodu přerušení průtoku média pro potřeby oprav potrubí, odstavení, napojení nové části. Způsob uzavření se řídí konkrétními podmínkami provozu a je závislé zejména na materiálu a dimenzi uzavíraného potrubí, tlaku a vlastnostech média. V našich možnostech je provedení uzavření jak vlastní technologií, a tak ve spolupráci s partnery.

  • Průměr uzavíraných potrubí: od DN65
  • Tlak v uzavíraném potrubí: do 100bar
  • Materiál uzavíraného potrubí: kovy, plasty, azbestocement, beton apod.
  • Média v uzavíraném potrubí: zemní plyn, ropa, jedovaté plyny, voda, neagresivní plyny a kapaliny apod.
  • Pracovní teplota: -10/+130º v závislosti tlak/medium

PLC SERVICES A.S.

Fáblovka 584
Pardubice-Staré Hradiště
533 52 

Česká republika


IČO : 28237781
DIČ : CZ28237781

VOLEJTE - PIŠTE

phone +420 777 803 399
phone +420 728 562 110
mail_outline plc@plcservices.cz
SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA - Sekretariát

phone +420 725 089 924
mail_outline skola@skola-svareni.cz
mail_outline vanisova@skola-svareni.cz

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA - Instruktor

phone +420 602 223 157
mail_outline bures@skola-svareni.cz