Technologie CLOCK SPRING

Sestava Clock Spring se sestává z kompozitní sklolaminátové objímky s vysokou pevností, vyrobené ve tvaru cívky s osmi závity o průměru odpovídajícímu velikosti potrubí. Dále sada obsahuje patentované dvousložkové lepidlo, které je nanášeno mezi vrstvy kompozitu a výplňový dvousložkový tlakový  tmel pro vyrovnání nerovností povrchu potrubí. Výplňový tmel s vysokou pevností v tlaku   mezi  povrchem potrubí a počáteční vrstvou objímky zajišťuje přenos zatížení z potrubí do objímky. Všechny použité materiály jsou pro dané použití zdravotně nezávadné a  ekologicky nezatěžující  prostředí. 


Možnosti použití

• Aplikace na potrubí o průměru DN 100 až DN 1400, pro běžné provozní teploty média až do +120°C.
• Schválená trvalá oprava pro vnější korozní úbytky, mechanická poškození (promáčkliny, vrypy, rýhy, drážky apod.), opravy úbytků a technologických vad obvodových svarů nebo dalších defektů na potrubí s vysokým a velmi vysokým tlakem.
• Opravená část potrubí je pevnější ( tlaková únosnost) než původní nepoškozená trubka, opravy korozních úbytků až do 80% úbytku kovu.
• Systém poskytuje plné vyztužení vnitřních korozních vad, ale stejně jako všechny typy externě aplikovaných oprav nemůže být považován za permanentní opravu, nejsou-li podniknuty kroky k zabránění nebo sledování dalšího růstů koroze.
• Další odvozené produkty Pipe Support, Leak Stop, Snap Wrap a Contour, které ještě dále rozšiřují pole působnosti v potrubním provozu.
• Na míru vypracovaný inženýrský softwarový GRIwrap pro charakterizaci a zjištění závažnosti posuzovaných vad ke stanovení vhodnosti opravy, případně ponechání bez opravy nebo doporučení vyříznutí. V souladu s kódy B31G a modifikace B31G.

Výhody

• instalace bez přerušení nebo omezení provozu potrubí!
• žádná těžká technika ani specializovaná technika pro instalaci
• není vyžadováno sváření nebo řezání
• rychlá instalace a kompletní vytvrzení do 2 hodin od aplikace
• plně korozně odolný systém a zabraňuje dále koroznímu růstu ošetřeného defektu
• vhodný do všech prostředí a klimatických podmínek
• vhodné způsoby řešení a aplikace pro opravy tvarově členitých částí potrubí (oblouky, redukce, T-kusy, odběry apod.)

cs1

cs2

 

cs3