Svářečská škola

Toto odborně vzdělávací svářecí centrum s dlouholetou tradicí nově vzniklo v roce 2013 pod záštitou společnosti PLC Services a.s. ve Starém Hradišti u Pardubic. Zázemí je vytvořeno moderně s veškerým vybavením a v příjemném přátelském prostředí pro spokojenost všech kategorií účastněných. Služby jsou poskytovány jak studentům škol se svářečským zaměřením, firmám disponujícími svářeči tak individuálním zájemcům o tento obor včetně.

Jsme zařazeni v systému České svářečské společnosti CWS ANB a ČSSP. Tento systém je řídícím orgánem pro svařování a je řádným členem Evropské svářečské federace. Naše výukové kurzy jsou organizované podle českých norem, evropských norem a mezinárodních standardů.

Škola vede evidenci všech absolventů svářečských kurzů a v určených termínech je zve na doškolení, potřebná k prodloužení svářečských oprávnění.

  • Přípravné kurzy svařování zakončené zkouškou dle norem ČSN, EN, ISO pro různé metody a typy materiálů.
  • Zaškolení pracovníků pro řezání, dělení materiálu, stehování, pájení a jiné.
  • Periodická školení a přezkoušení svářečského personálu, obnovovací kurzy a zkoušky.
  • Individuální typy kurzů a zkoušek pro firmy přímo u Vás na pracovišti.
  • Možnost rekvalifikace prostřednictvím Úřadu práce spolufinancována z prostředků ESF.
  • Zdarma Vám nabízíme i související poradenskou službu.

PLC SERVICES A.S.

Fáblovka 584
Pardubice-Staré Hradiště
533 52 

Česká republika


IČO : 28237781
DIČ : CZ28237781

VOLEJTE - PIŠTE

phone +420 777 803 399
phone +420 728 562 110
mail_outline plc@plcservices.cz
SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA - Sekretariát

phone +420 725 089 924
mail_outline skola@skola-svareni.cz
mail_outline vanisova@skola-svareni.cz

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA - Instruktor

phone +420 602 223 157
mail_outline bures@skola-svareni.cz