Technologie Clock Spring

Kompozitní patentovaná technologie oprav firmy Clock Spring Company, L.P., Houston, USA je moderní způsob řešení trvalých oprav potrubí prováděných bez omezení provozu.

Počátek vývoje této technologie spadá do brzkých  80. let minulého století, kde díky moudrosti, úsilí, dosavadních zkušeností a vizí mnoha jednotlivců, společností, institutů a asociací byl rozvíjen tento produkt za účelem poskytování elegantního a jednoduchého systému pro potřeby zesílení a vyztužení poškozených potrubí.

​V roce 1993 bylo zahájeno a schváleno komerční užívání po mnohaletých dekádách výzkumů, vývoje, ověřování schopnosti plnit požadované funkce i po několika letech skutečného zatěžování v reálných podmínkách na potrubí, kdy byly provedeny instalace v 69 monitorovaných úsecích na různých provozovaných  liniích s defekty, tyto opravy prošli po 7-letém zkušebním provozu detailním analýzám, rozborům a  tlakovým zkouškám z důvodu potvrzení časové stability opravy bez degradace mechanických vlastností a jiných nežádoucích účinků. Celkově však bylo provedeno v rámci vývoje a zkoušení více jak 150 tlakových testů na reálných potrubních tělesech.  Celková záruka životnosti objímky byla stanovena s ohledem na znalosti a předpoklady podpořené dlouhodobým zkoumáním na více jak 50 let!

Největším spotřebitelským trhem je USA, nicméně  použití   se rozšiřuje dále po celém světě a nyní se používá ve více jak 75 zemích světa, z toho 28 evropských států včetně Česka a Slovenska. Podle dostupných informací bylo nainstalováno do součastnosti po celém světě okolo 750.000 jednotek.

Clock Spring je určený k poskytování nejmodernější dostupné a dokonale ověřené technologie pro potrubní průmysl. Je uzpůsoben k maximalizaci bezpečnosti pracovníků a široké veřejnosti v souvislosti s aplikací a používáním. Minimalizuje ekologickou zátěž prostředí a celkově rehabilitační výdaje. ​

PLC SERVICES A.S.

Fáblovka 584
Pardubice-Staré Hradiště
533 52 

Česká republika


IČO : 28237781
DIČ : CZ28237781

VOLEJTE - PIŠTE

phone +420 777 803 399
phone +420 728 562 110
mail_outline plc@plcservices.cz
SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA - Sekretariát

phone +420 725 089 924
mail_outline skola@skola-svareni.cz
mail_outline vanisova@skola-svareni.cz

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA - Instruktor

phone +420 602 223 157
mail_outline bures@skola-svareni.cz