PLC SERVICES a.s. - Certifikace a oprávnění

Firma PLC services a.s., vědoma si své zodpovědnosti vůči zákazníkům  a okolí, přistoupila k vybudování a certifikaci následujících systému:

 • řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009
 • požadavky na jakost při tavném svařování podle ČSN EN ISO 3834-2:2006
 • řízení životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001:2005
 • řízení bezpečnosti práce podle ČSN OHSAS 18001:2008 
 • oprávnění organizace TIČR (montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení a revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení)
 • oprávnění ČBÚ pro činnosti na vyhrazených plynových zařízeních
 • osvědčení o registraci ČMI pro montáž stanovených měřidel – snímače průtoku plynu a další….
 • certifikace GAS, stupeň S5  pro montáže plynovodů a přípojek bez omezení tlaku
 • certifikace CWS ANB pro zřízení a vedení svářečské školy
 • oprávnění ČSSP pro svařování plastů

Bezpečnost práce zajišťujeme bezpečnost práce způsobilou osobou k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona číslo 309/2006 Sb.

Politika kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce je závazkem všech zaměstnanců naši firmy.

deklarujeme

Deklarujeme

Politika kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce

 • zajištění kvalitních dodávek
 • způsobilost procesů
 • pozitivní přístup k životnímu prostředí
 • zajišťování bezpečného pracovního prostředí

kvalita dodávek

Zajištění kvalitních dodávek

 • nabízíme svým zákazníkům kvalitní dodávky služeb v oblasti produktovodů
 • záměrem firmy je být stálým a dlouhodobým partnerem
 • kvalitou a jakostí rozumíme plnění požadavků, očekávání a přání zákazníků
 • naším závazkem je neustálé zlepšování systému jakosti

bezpečnost práce

Bezpečnost práce

K zajištění BOZP se zavazujeme k:

 • dodržování relevantních právních předpisů a jiných požadavků,
 • neustálému zlepšování pracovního prostředí (bezpečná práce) a prevencí rizik,
 • sdělováním politiky obchodním partnerům a veřejnosti.

životní prostředí

Životní prostředí

V rámci minimalizace dopadů naši činnosti na životní prostředí a jejich prevenci:

 • zavazujeme se k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování životního prostředí
 • prověřujeme a vyhodnocujeme svůj environmentální profil
 • zajišťujeme dodržování relevantních platných zákonů a ostatních legislativních požadavků
 • se zavazujeme ke sdělováním politiky obchodním partnerům a veřejnosti

Naše certifikace

PLC certifikát
PLC certifikát
PLC certifikát
PLC certifikát
PLC certifikát
PLC certifikát
PLC certifikát
PLC certifikát
PLC certifikát
PLC certifikát
PLC certifikát
PLC certifikát
PLC certifikát
PLC certifikát
PLC certifikát

PLC SERVICES A.S.

Fáblovka 584
Pardubice-Staré Hradiště
533 52 

Česká republika


IČO : 28237781
DIČ : CZ28237781

VOLEJTE - PIŠTE

phone +420 777 803 399
phone +420 728 562 110
mail_outline plc@plcservices.cz
SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA - Sekretariát

phone +420 725 089 924
mail_outline skola@skola-svareni.cz
mail_outline vanisova@skola-svareni.cz

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA - Instruktor

phone +420 602 223 157
mail_outline bures@skola-svareni.cz