CERTIFIKACE, OPRÁVNĚNÍ

Firma PLC services a.s., vědoma si své zodpovědnosti vůči zákazníkům  a okolí, přistoupila k vybudování a certifikaci následujících systému:


 • řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009
 • požadavky na jakost při tavném svařování podle ČSN EN ISO 3834-2:2006
 • řízení životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001:2005
 • řízení bezpečnosti práce podle ČSN OHSAS 18001:2008 
 • oprávnění organizace TIČR (montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení a revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení)
 • oprávnění ČBÚ pro činnosti na vyhrazených plynových zařízeních
 • osvědčení o registraci ČMI pro montáž stanovených měřidel – snímače průtoku plynu a další….
 • certifikace GAS, stupeň S5  pro montáže plynovodů a přípojek bez omezení tlaku
 • certifikace CWS ANB pro zřízení a vedení svářečské školy
 • oprávnění ČSSP pro svařování plastů

Bezpečnost práce zajišťujeme bezpečnost práce způsobilou osobou k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona číslo 309/2006 Sb.

DEKLARUJEME

Politika kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce

 • zajištění kvalitních dodávek
 • způsobilost procesů
 • pozitivní přístup k životnímu prostředí
 • zajišťování bezpečného pracovního prostředí

Zajištění kvalitních dodávek

 • nabízíme svým zákazníkům kvalitní dodávky služeb v oblasti produktovodů
 • záměrem firmy je být stálým a dlouhodobým partnerem
 • kvalitou a jakostí rozumíme plnění požadavků, očekávání a přání zákazníků
 • naším závazkem je neustálé zlepšování systému jakosti

BEZPEČNOST PRÁCE

K zajištění BOZP se zavazujeme k:

 • dodržování relevantních právních předpisů a jiných požadavků,
 • neustálému zlepšování pracovního prostředí (bezpečná práce) a prevencí rizik,
 • sdělováním politiky obchodním partnerům a veřejnosti.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V rámci minimalizace dopadů naši činnosti na životní prostředí a jejich prevenci:

 • zavazujeme se k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování životního prostředí
 • prověřujeme a vyhodnocujeme svůj environmentální profil
 • zajišťujeme dodržování relevantních platných zákonů a ostatních legislativních požadavků
 • se zavazujeme ke sdělováním politiky obchodním partnerům a veřejnosti

Politika kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce je závazkem všech zaměstnanců naši firmy.