PLC SERVICES a.s. - Certifikace a oprávnění

Firma PLC services a.s., vědoma si své zodpovědnosti vůči zákazníkům  a okolí, přistoupila k vybudování a certifikaci následujících systému:

 • řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016
 • požadavky na jakost při tavném svařování podle ČSN EN ISO 3834-2:2006
 • řízení životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001:2016
 • řízení bezpečnosti práce podle ČSN ISO 45001:2018 
 • oprávnění organizace TIČR (montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení a revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení)
 • oprávnění ČBÚ pro činnosti na vyhrazených plynových zařízeních
 • osvědčení o registraci ČMI pro montáž stanovených měřidel – snímače průtoku plynu a další….
 • certifikace dle TPG 923 01:2015 ČSSP s rozsahem:
  • G-S5 Činnosti na ocelovém plynovodu a přípojkách, DN bez omezení, přetlak bez omezení
  • O1 Speciální technologie navrtávání ocelového potrubí a uzavírání průtoku plynu prováděné technologií hrdla na plynovodech pod přetlakem bez omezení světlosti
  • O2 Speciální technologie navrtávání ocelového potrubí a uzavírání průtoku plynu prováděné technologií hrdla a celoobkružující tvarovky na plynovodech pod přetlakem bez omezení světlosti
 • certifikace CWS ANB pro zřízení a vedení svářečské školy
 • oprávnění ČSSP pro svařování plastů

Bezpečnost práce zajišťujeme bezpečnost práce způsobilou osobou k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona číslo 309/2006 Sb.

Politika kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce je závazkem všech zaměstnanců naši firmy.

deklarujeme

Deklarujeme

Politika kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce

 • zajištění kvalitních dodávek
 • způsobilost procesů
 • pozitivní přístup k životnímu prostředí
 • zajišťování bezpečného pracovního prostředí

kvalita dodávek

Zajištění kvalitních dodávek

 • nabízíme svým zákazníkům kvalitní dodávky služeb v oblasti produktovodů
 • záměrem firmy je být stálým a dlouhodobým partnerem
 • kvalitou a jakostí rozumíme plnění požadavků, očekávání a přání zákazníků
 • naším závazkem je neustálé zlepšování systému jakosti

bezpečnost práce

Bezpečnost práce

K zajištění BOZP se zavazujeme k:

 • dodržování relevantních právních předpisů a jiných požadavků,
 • neustálému zlepšování pracovního prostředí (bezpečná práce) a prevencí rizik,
 • sdělováním politiky obchodním partnerům a veřejnosti.

životní prostředí

Životní prostředí

V rámci minimalizace dopadů naši činnosti na životní prostředí a jejich prevenci:

 • zavazujeme se k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování životního prostředí
 • prověřujeme a vyhodnocujeme svůj environmentální profil
 • zajišťujeme dodržování relevantních platných zákonů a ostatních legislativních požadavků
 • se zavazujeme ke sdělováním politiky obchodním partnerům a veřejnosti

Naše certifikace

PLC SERVICES A.S.

Fáblovka 584
Pardubice-Staré Hradiště
533 52 

Česká republika


IČO : 28237781
DIČ : CZ28237781

VOLEJTE - PIŠTE

phone +420 777 803 399
phone +420 728 562 110
mail_outline plc@plcservices.cz
SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA - Sekretariát

phone +420 725 089 924
mail_outline skola@skola-svareni.cz
mail_outline vanisova@skola-svareni.cz

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA - Instruktor

phone +420 602 223 157
mail_outline bures@skola-svareni.cz