PLC SERVICES A.S.

Akciová společnost PLC Services se sídlem v Pardubicích začala působit v oboru potrubních systémů v lednu roku 2009, kdy pro tuto činnost získala potřebná oprávnění a odborně kvalifikovaný personál s mnohaletými zkušenostmi s výstavby, údržby a činností souvisejících s potrubním provozem.


Po dobu svého působení firma zrealizovala již několik významných akcí zejména na potrubních systémech s nebezpečím výbuchu (ropovody, plynovody, produktovody, horkovody apod.), což je uvedeno podrobněji v sekci realizované akce.

Naším prioritním cílem je poskytování kvalitních a odborných služeb s dlouhodobou perspektivou a zárukami. Toto zahrnuje neustálé sledování celosvětového technického vývoje v oboru a zapojování těchto poznatků a produktů do praxe, dále zvyšování a udržování odborné způsobilosti našich pracovníků ve všech úrovních zaměření a specializací (školení, odborné semináře, vzdělávací kurzy, zahraniční odborné žurnály a články, svářečské kurzy, izolatérské kurzy a další manuální tréninky aplikací a jejich certifikace). Pro montážní činnosti vlastníme potřebné technické zařízení a vybavení, jehož prostřednictvím můžeme provádět práce i v prostředích s nebezpečím výbuchu (nejiskřivé nářadí , řezání a navrtávání potrubí, oddělovací ucpávky, detektory koncentrace ovzduší, antistatické oblečení apod.).

Naše společnost je také pravidelně externě kontrolována a auditována nezávislými subjekty. Výsledkem jsou získaná oprávnění a certifikací k uváděným činnostem a v systémech řízení jakosti. (viz. sekce certifikace a oprávnění).​