Technologie


Kompozitní patentovaná technologie oprav firmy Clock Spring Company, L.P., Houston, USA je moderní způsob řešení trvalých oprav potrubí prováděných bez omezení provozu.

Počátek vývoje této technologie spadá do brzkých  80. let minulého století, kde díky moudrosti, úsilí, dosavadních zkušeností a vizí mnoha jednotlivců, společností, institutů a asociací byl rozvíjen tento produkt za účelem poskytování elegantního a jednoduchého systému pro potřeby zesílení a vyztužení poškozených potrubí.

V roce 1993 bylo zahájeno a schváleno komerční užívání po mnohaletých dekádách výzkumů, vývoje, ověřování schopnosti plnit požadované funkce i po několika letech skutečného zatěžování v reálných podmínkách na potrubí, kdy byly provedeny instalace v 69 monitorovaných úsecích na různých provozovaných  liniích s defekty, tyto opravy prošli po 7-letém zkušebním provozu detailním analýzám, rozborům a  tlakovým zkouškám z důvodu potvrzení časové stability opravy bez degradace mechanických vlastností a jiných nežádoucích účinků. Celkově však bylo provedeno v rámci vývoje a zkoušení více jak 150 tlakových testů na reálných potrubních tělesech.  Celková záruka životnosti objímky byla stanovena s ohledem na znalosti a předpoklady podpořené dlouhodobým zkoumáním na více jak 50 let!

Největším spotřebitelským trhem je USA, nicméně  použití   se rozšiřuje dále po celém světě a nyní se používá ve více jak 75 zemích světa, z toho 28 evropských států včetně Česka a Slovenska. Podle dostupných informací bylo nainstalováno do součastnosti po celém světě okolo 750.000 jednotek.

Clock Spring je určený k poskytování nejmodernější dostupné a dokonale ověřené technologie pro potrubní průmysl. Je uzpůsoben k maximalizaci bezpečnosti pracovníků a široké veřejnosti v souvislosti s aplikací a používáním. Minimalizuje ekologickou zátěž prostředí a celkově rehabilitační výdaje. ​